En ettersøkshund brukes til å finne påskutt og skadet vilt, slik at viltet blir avlivet så raskt og effektivt som mulig.

Krav om godkjent ettersøkshund

Jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund når de jakter på elg, hjort og rådyr.

Hvis det ikke er med ettersøkshund under jakta, skal det være sikret tilgang til slik hund innenfor et rimelig tidsrom. Tilgangen skal være sikret gjennom skriftlig avtale.

Kommunen kan kreve at jegeren dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund. Dette gjelder både som en rutinemessig kontroll før jakta og under jakta.

Oversikt over godkjente ettersøksekvipasjer finnes i Ettersøkshundregisteret:

Dokumenter tilgang til ettersøkshund

Hvis du har egen ettersøkshund, vil det stå Egen ettersøkshund både på det digitale jegeravgiftskortet på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon. Opplysningene om hunden hentes automatisk fra Ettersøkshundregisteret.

Hvis du ikke har egen ettersøkshund, må du ha avtale om tilgang på godkjent ettersøkshund tilgjengelig ved kontroll.

Avtale om tilgang til ettersøkshund kan opprettes via nettsidene til Jegerregisteret. Det er fører av ettersøkshunden eller en som representerer ettersøksringen som må opprette avtalen. Jeger eller jaktlag/grunneierlag får deretter varsel i Altinn om å signere avtalen.

For å inngå avtale på vegne av en ettersøksring eller et jaktlag/grunneierlag, må virksomheten ha et organisasjonsnummer og du må ha rettigheter til å representere virksomheten i Altinn. Når avtalen er signert vil den få status Godkjent.

Oversikt over gyldige avtaler du har inngått som jeger finner du på Min jegerside. Det vil stå på jegeravgiftskortet ditt på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon at du har en gyldig avtale om ettersøkshund.

Ved å lese av QR-koden på jegeravgiftskortet eller kontrollere jegeravgiftskortet på jegerregisteret.no vil man få opp detaljer om ettersøkshunden.

Avtaler som er inngått på vegne av et jaktlag eller grunneierlag vil ikke stå på jegeravgiftskortet eller Min jegerside, så her må du som jeger få avtalen tilsendt fra laget ditt.

Avtale om godkjent ettersøkshund kan også inngås på papir. Last ned mal for skriftlig ettersøksavtale her:

Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer

For å bli godkjent som ettersøkshund må

  • ekvipasjen (hund og fører) ha bestått både blodspor- og fersksporprøve
  • ettersøkshunden være ID-merket, før den blir prøvd
  • ekvipasjen være registrert i Ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub

Offentlig ettersøk

Ekvipasjer som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige, skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer. Hundefører må i tillegg være registrert i Jegerregisteret og ha gjennomført og bestått kurset ettersøk videregående

Offentlig myndighet skal kontrollere at den som utøver offentlig ettersøk tilfredsstiller kompetansekravet.

Videregående kurs for ettersøk

Kurset består av to deler. Del 1 er teoretisk og gjennomføres som e-læring, mens del 2 er en praktisk utedag.

Gå til del 1 av kurset her:

Kurset ettersøk videregående er et kurs som mange, ut over de som skal gå ettersøk for det offentlige, kan ha nytte av. Dette kan være kommunale viltforvaltere med ansvar for ettersøksekvipasjene eller hundeførere på jaktlag som ønsker mer kunnskap.

Studieplan for kurset ettersøk videregående finnes i instruksen for prøving og godkjenning av ettersøkekvipasjer. Instruksen gir også nærmere retningslinjer for gjennomføring av kurset.

Kommunen kan ikke inngå avtale om offentlig ettersøk med hunder som i henhold til overgangsbestemmelsene er godkjent ut hundens levetid for eget og tilstøtende nabojaktlag.

Regelverk og skjema

Forskriften og instruksen regulerer også utdanningsløpet for ettersøksdommere.