Jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund når de jakter på elg, hjort og rådyr.

Krav om godkjent ettersøkshund

Hvis det ikke er med ettersøkshund under jakta, skal det være sikret tilgang til slik hund innenfor et rimelig tidsrom. Tilgangen skal være sikret gjennom skriftlig avtale.

Kommunen kan kreve at jegeren dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund.

Godkjenning av ettersøkshund

For å bli godkjent må:

  • Ekvipasjen (hund og fører) ha bestått både blodspor- og fersksporprøve.
  • Ettersøkshunden være ID-merket, før den blir prøvd.
  • Ekvipasjen være registrert i Ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub.

Regelverk og skjema

Forskriften og instruksen regulerer også utdanningsløpet for ettersøksdommere.

Offentlig ettersøk

Ekvipasjer som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige, skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer. Hundefører må i tillegg ha gjennomført og bestått kurset ettersøk videregående

Offentlig myndighet skal kontrollere at den som utøver offentlig ettersøk tilfredsstiller kompetansekravet.

Kurset består av to deler, en teoretisk og en praktisk del.

Opptakskrav for kursdel 2

  • Du har bestått del 1.
  • Du er registrert i Jegerregisteret.
  • Du har ført egen hund til godkjent ettersøkshund.
  • Du er eller har vært registert i Ettersøkshundregisteret.

Studieplan for kurset ettersøk videregående finnes i instruksen. Instruksen gir også nærmere retningslinjer for gjennomføring av kurset.

Kommunen kan ikke inngå avtale om offentlig ettersøk med hunder som i henhold til overgangsbestemmelsene er godkjent ut hundens levetid for eget og tilstøtende nabojaktlag.

Overgangsbestemmelser for godkjenning

Hundene som er godkjent for eget og tilstøtende nabojaktlag, kan brukes som ettersøkshund ut hundens levetid. Fra 1. april 2016 er det ikke mulig å godkjenne nye hunder for eget og tilstøtende nabojaktfelt. 

Alle som har videregående kurs per 1. april 2016 får godkjent disse som ettersøk videregående dersom de kan dokumentere gjennomført kurs overfor offentlig myndighet.

Det må fremskaffes dokumentasjon på gjennomført kurs som sendes Ettersøkshundregisteret for registrering på hundefører.