Alle hunder og hunderaser er i utgangspunktet tillatt til jakt. Under alle former for jakt eller trening med hund er det viktig at hunden ikke stresser viltet unødig.

Løs, på drevet halsende hund

En jakthhund som springer løs, mens den driver viltet foran seg og bjeffer, kalles løs, på drevet halsende hund. En slik hund kan bare brukes ved jakt på hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare, eller ved felling av gaupe. 

Det er ikke tillatt å bruke løs, på drevet halsende hund under jakt:

  • på hjort og rådyr når boghøyden på hunder overstiger 41 cm
  • innenfor ordinær båndtvagsperiode, fra og med 1. april til og med 20. august
  • på voksen råbukk i perioden fra 10. august til og med 24. september

Regelverk knyttet til jakthund

Bruk av løs, på drevet halsende hund under jakt er regulert av:

Regelverk for løs på drevet halsende hund

Hundehold forøvrig reguleres av:

Regler for hundehold