Tillatt fangstredskap som avliver viltet

 • Slagfelle til mårhund, vaskebjørn, bever, mår, villmink, bisamrotte og røyskatt.
 • Fallem, flak og fallstokk til mår, villmink og røyskatt.
 • Snare til lirype og fjellrype.

Slagfelle, fallem, flak og fallstokk skal virke på en slik måte, og ha slik slagkraft, at viltet blir drept øyeblikkelig.

Slagfelle til mår og villmink skal ha en slagmekanisme som slår ovenfra og ned mot dyrets kranium/nakke, eller som slår med et sakseslag mot dyrets kranium/nakke.

Slagfelle til bever og bisamrotte skal alltid plasseres under vann.

Utplassering av feller

Ved utplassering av feller er det viktig at annet vilt eller husdyr ikke skal kunne utløse fellen. Mårfeller som plasseres på bakken eller lavere enn 2 meters høyde skal bygges inn i kasse. Slagmekanismen skal være minst 30 cm fra åpningen. Åpningen skal ikke være større enn 70 mm i diameter for minkfeller, og ikke større enn 90 mm i diameter for mårfeller.

Merking av redskaper

Fangstredskaper som er satt ut, må være merket med brukerens navn og adresse og eventuelt telefonnummer. Dette kravet gjeldet ikke for rypesnarer. Fangstredskaper skal ikke utplasseres i områder hvor alminnelig ferdsel medfører at det kan oppstå fare for mennesker og husdyr.

Det er ikke tillatt å bruke levende lokkedyr i redskapene.

Når du bruker slagfelle til å fange mårhund eller vaskebjørn, plikter du å sette opp en plakat i umiddelbar nærhet av fangststedet, for å unngå skade på mennesker og husdyr.

Fangstredskap som ikke er plassert og merket i samsvar med disse bestemmelsene, kan fjernes av grunneier, politiet eller offentlige naturoppsynsmyndigheter.

Tilsyn

Du må føre tilsyn minst én gang i uka ved bruk av fangstredskap som avliver viltet.

Rypesnarer må det føres tilsyn med minst annenhver dag.

Snarefangst av ryper

For snarefangst av rype skal det sendes skriftlig melding til kommunen ti dager før fangsten tar til. Meldingen skal gi opplysninger om brukerens navn, adresse, fangstområde og fangstperiode.

Senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype i kommunen, skal fangstresultatet rapporteres inn av fangstmannen.

Det er adgang til snarefangst etter ryper fra og med 1. november til utgangen av jakttiden for ryper i følgende kommuner:

 • Troms og Finnmark: alle kommuner unntatt Kvæfjord og Vardø
 • Nordland: Beiarn, Brønnøy, Evenes, Grane, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Narvik, Rana, Steigen, Sørfold og Øksnes
 • Trøndelag: Holtålen, Høylandet, Meråker, Lierne, Midtre Gauldal, Namsskogan, Oppdal, Overhalla, Røros, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Tydal og Verdal
 • Innlandet: Dovre, Etnedal, Lesja, Lom, Nord-Fron, Skjåk, Vang, Vågå, Øyer og Øystre Slidre
 • Møre og Romsdal: Fjord og Rauma
 • Vestland: Eidfjord, Kvam, Ullensvang, Vaksdal og Voss
 • Rogaland: Bjerkreim, Gjesdal, Hjelmeland, Sandnes og Suldal
 • Agder: Bygland, Bykle, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Valle og Åseral
 • Telemark: Hjartdal, Seljord, Fyresdal, Tokke, Vinje og Tinn

Endringer i regelverket fra 1. april 2024

Fra 1. april 2024 bleregelverket om fangst i kapittel 9 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst endret. Nå er det bare tillatt å bruke feller som er godkjent for den enkelte art og som finnes på listene i den nye forskriften.

Se hvilke feller som er tillatt

Les mer om fangst