Tilatt fangstredskap som avliver viltet

 • Slagfelle til mårhund, vaskebjørn, bever, mår, villmink, bisamrotte, beverrotte og røyskatt.
 • Fallem, flak og fallstokk til mår, villmink og røyskatt.
 • Snare til lirype og fjellrype.

Slagfelle, fallem, flak og fallstokk skal virke på en slik måte, og ha slik slagkraft, at viltet blir drept øyeblikkelig.

Slagfelle til mår og villmink skal ha en slagmekanisme som slår ovenfra og ned mot dyrets kranium/nakke, eller som slår med et sakseslag mot dyrets kranium/nakke.

Slagfelle til bever, bisamrotte og beverrotte skal alltid plasseres under vann.

Merking av redskaper

Fangstredskaper som er satt ut, må være merket med brukerens navn og adresse og eventuelt telefonnummer. Dette kravet gjeldet ikke for rypesnarer. Fangstredskaper skal ikke utplasseres i områder hvor alminnelig ferdsel medfører at det kan oppstå fare for mennesker og husdyr.

Det er ikke tillatt å bruke levende lokkedyr i redskapene.

Når du bruker slagfelle til å fange mårhund eller vaskebjørn, plikter du å sette opp en plakat i umiddelbar nærhet av fangststedet, for å unngå skade på mennesker og husdyr.

Fangstredskap som ikke er plassert og merket i samsvar med disse bestemmelsene, kan fjernes av grunneier, politiet eller offentlige naturoppsynsmyndigheter.

Tilsyn

Du må føre tilsyn minst én gang i uka ved bruk av fangstredskap som avliver viltet.

Rypesnarer må det føres tilsyn med minst annenhver dag.

Snarefangst av ryper

For snarefangst av rype skal det sendes skriftlig melding til kommunen ti dager før fangsten tar til. Meldingen skal gi opplysninger om brukerens navn, adresse, fangstområde og fangstperiode.

Senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype i kommunen, skal fangstresultatet rapporteres inn av fangstmannen.

Det er adgang til snarefangst etter ryper fra og med 1. november til utgangen av jakttiden for ryper i følgende kommuner:

 • Oppland: Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Øyer, Etnedal, Øystre Slidre og Vang
 • Telemark: Hjartdal, Seljord, Fyresdal, Tokke, Vinje og Tinn
 • Aust-Agder: Bygland, Valle og Bykle
 • Vest-Agder: Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal
 • Rogaland: Bjerkreim, Forsand, Hjelmeland, Gjesdal og Suldal
 • Hordaland: Odda, Eidfjord, Voss, Vaksdal og Kvam
 • Møre og Romsdal: Rauma, Norddal og Stordal
 • Sør-Trøndelag: Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Tydal og Oppdal
 • Nord-Trøndelag: Verdal, Steinkjer, Snåsa, Lierne, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, Høylandet og Meråker
 • Nordland: Grane, Hattfjelldal, Rana, Hemnes, Beiarn, Brønnøy, Steigen, Sørfold, Øksnes, Evenes, Tysfjord og Narvik
 • Troms: Bjarkøy, Ibestad, Tranøy, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Skånland, Lavangen og Gratangen
 • Finnmark: Alle kommuner unntatt Vardø
Les mer om fangst