Eggsanking av måker er en gammel tradisjon i Norge, fra en tid da folk stort sett var selvforsynt. Ofte fulgte denne rettigheten med gamle eierstrukturer på holmer og skjær, såkalte egg- og dunvær.

Grunneier eller andre som har tillatelse fra grunneier kan sanke egg av følgende arter i følgende områder:

Statsforvalteren kan gi tillatelse til sanking av egg fra grågås utover 15. april i områder hvor dette inngår i en godkjent lokal forvaltningsplan for grågås.

*For gråmåke, sildemåke og svartbak kan det kun sankes ett egg fra hvert reir årlig.

Dette bør du vite om du skal sanke egg fra måker:

Sanke dun av ærfugl

Dun av ærfugl kan sankes hele sommeren etter at klekking har funnet sted.

Les mer om fangst