Det er ikke satt noen ekstra begrensninger på fuglejakta som følge av fugleinfluensa-utbruddet. Les mer:

Det er du som jeger som må skaffe deg oversikt over eventuelle lokale fredninger, siden grunneier kan begrense jakt og fangst på sin eiendom. Skal du jakte i et verneområde, må du sjekke hva som står om dette i verneforskriften.

Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24.12. til og med 31.12. Det er heller ikke tillatt å jakte på langfredag, påskeaften eller første påskedag.

Se hele forskriften her:

Henge opp jakttidene?

Du lkan aste ned plakaten med alle jakttidene i A3-format og skrive den ut:

Sanke egg og dun

Se hvor og når du kan sanke egg og dun her: