Kommunen kan utvide jakttiden

Kommunen har myndighet til å fastsette en lokal forskrift for å utvide jakttidene for bever.

Jakttiden kan utvides med inntil 15 dager i etterkant av ordinær jakttid for hele eller deler av kommunen der is- og snøforhold vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid.

Dette følger av jakttidsforskriften § 3.

Lokal forskrift om å utvide jakttiden for bever kan fastsettes for flere år.

Generelle krav til jakt og fangst
Fangst