Introdusert art

Dåhjort er en introdusert art i Norge. 

Generelle krav til jakt og fangst
Storviltjakt