Delegert myndighet

Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkesmannen:
Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en godkjent lokal forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter fylkesmannen jakttiden innenfor et tidsrom fra kl. 24.00–10.00 eller 16.00–22.00.

Generelle krav til jakt og fangst