Introdusert art

Sørhare er en introdusert art i Norge. 

Nye jakttider fra 1. april 2022 

Fra 1. april 2022 til 31. mars 2028 gjelder nye jakt- og fangsttider, hvor noen arter får endret jakttid. Arter som ikke står i forskriften, er ikke jaktbare fra 1. april 2022. 

Last ned forskriften for å se de nye jakttidene: 

Generelle krav til jakt og fangst