Fremmed art

Villsvin er en fremmed art i Norge. 

Generelle krav til jakt og fangst
Storviltjakt