Du må også ha med annen dokumentasjon, avhengig av hva du skal jakte på.

Husk!

 • Du trenger rettighetshavers tillatelse for all jakt, felling og fangst, for eksempel i form av et jaktkort. 
 • Du har plikt til å la deg kontrollere.  

Småviltjakt - dette må du ha med deg

Jegeravgiftskort

 • Jegeravgiftskortet er elektronisk tilgjengelig på Min jegerside.
 • Kortet er også elektronisk tilgjengelig i appen Min jegerdokumentasjon, som du kan laste ned fra Play Butikk (google) eller App Store. 
 • Hvis du har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige i Kontakt- og reservasjonsregisteret, kan du få det som papirkort.

Våpenkort

Storviltjakt - dette må du ha med deg

Jegeravgiftskort

 • Jegeravgiftskortet er elektronisk tilgjengelig på Min jegerside.
 • Kortet er også elektronisk tilgjengelig i appen Min jegerdokumentasjon, som du kan laste ned fra Play Butikk (google) eller App Store. 
 • Hvis du har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige i Kontakt- og reservasjonsregisteret, kan du få det som papirkort.

Våpenkort

Vitnemål for avlagt skyteprøve

 • Bestått skyteprøve kan dokumenteres i appen Min jegerdokumentasjon, som kan lastes ned fra Play Butikk eller App Store.
 • Andre alternativer:
  • Du kan skrive ut vitnemålet og ta det med til skytebanen, hvor det blir attestert og stemplet.
  • Du kan få vitnemålet på skytebanen.
  • Hvis du har jegeravgiftskortet som papirkort, er vitnemålet trykt på baksiden.

Skyteprøvearrangører kan bestille blokker med vitnemål fra iss@miljodir.no

Avtale om ettersøkshund - ved elg-, hjort- og rådyrjakt

Du skal kunne dokumentere at du har tilgang på godkjent ettersøkshund når du jakter på elg, hjort og rådyr.

 • For jegere som har egen ettersøkshund registrert i Ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub, står det "Egen ettersøkshund" på det digitale jegeravgiftskortet.
 • Jegere som har inngått digital avtale med fører av ettersøkshund har dokumentert "Avtale ettersøkshund" på det digitale jegeravgiftskortet. Avtalen finnes også i innboksen i Altinn.
 • Avtalen kan også inngås på papir.

Kontrollkort og skriftlig fellesjaktavtale - ved villreinjakt

 • Kontrollkort skal tas med under villreinjakt.
 • Villreinnemnda sender kontrollkortene til valdansvarlig, som igjen sender kortene til jegerne.
 • Hvis det finnes en fellesjaktavtale, skal den tas med på jakta.

Personlig lisens - ved lisensfelling

 • Registrer deg som lisensjeger  i Jegerregisteret for å delta på lisensfelling.
 • Lisensen skal være for den arten du jakter og for inneværende jaktår.
 • Etter registrering er lisensen elektronisk tilgjengelig på Min jegerside.
 • Det fremgår av jegeravgiftskortet på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon hvilke(n) art(er) du har registrert deg som lisensjeger på.
 • Lisensen kan skrives ut på papir.
Les mer om jakt

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid