Du må også ha med annen dokumentasjon, avhengig av hva du skal jakte på.

Husk!

 • Du trenger rettighetshavers tillatelse for all jakt, felling og fangst, for eksempel i form av et jaktkort. 
 • Du har plikt til å la deg kontrollere.  

Småviltjakt - dette må du ha med deg

Jegeravgiftskort

 • Jegeravgiftskortet er elektronisk tilgjengelig på Min jegerside.
 • Kortet er også elektronisk tilgjengelig i appen Min jegerdokumentasjon, som du kan laste ned fra Play Butikk (google) eller App Store. 
 • Hvis du har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige i Kontakt- og reservasjonsregisteret, kan du få det som papirkort.

Våpenkort

Storviltjakt - dette må du ha med deg

Jegeravgiftskort

 • Jegeravgiftskortet er elektronisk tilgjengelig på Min jegerside.
 • Kortet er også elektronisk tilgjengelig i appen Min jegerdokumentasjon, som du kan laste ned fra Play Butikk (google) eller App Store. 
 • Hvis du har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige i Kontakt- og reservasjonsregisteret, kan du få det som papirkort.

Våpenkort

Vitnemål for avlagt skyteprøve

 • Bestått skyteprøve kan dokumenteres i appen Min jegerdokumentasjon, som kan lastes ned fra Play Butikk eller App Store.
 • Andre alternativer:
  • Du kan skrive ut vitnemålet og ta det med til skytebanen, hvor det blir attestert og stemplet.
  • Du kan få vitnemålet på skytebanen.
  • Hvis du har jegeravgiftskortet som papirkort, er vitnemålet trykt på baksiden.

Skyteprøvearrangører kan bestille blokker med vitnemål fra iss@miljodir.no

Avtale om ettersøkshund - ved elg-, hjort- og rådyrjakt

Du skal kunne dokumentere at du har tilgang på godkjent ettersøkshund når du jakter på elg, hjort og rådyr.

 • For jegere som har egen ettersøkshund registrert i Ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub, står det "Egen ettersøkshund" på det digitale jegeravgiftskortet.
 • Jegere som har inngått digital avtale med fører av ettersøkshund har dokumentert "Avtale ettersøkshund" på det digitale jegeravgiftskortet. Avtalen finnes også i innboksen i Altinn.
 • Dersom ditt jaktlag eller grunneierlag har inngått avtale om ettersøkshund, må jaktleder eller en annen ha med avtalen på jakt. Dersom du jakter alene, må du ha med avtalen. Ved slik avtaleinngåelse vil ikke tilgang til ettersøkshund være dokumentert på jegeravgiftskortet ditt.
 • Avtalen kan også inngås på papir.

Kontrollkort og skriftlig fellesjaktavtale - ved villreinjakt

 • Kontrollkort skal tas med under villreinjakt.
 • Villreinnemnda sender kontrollkortene til valdansvarlig, som igjen sender kortene til jegerne.
 • Hvis det finnes en fellesjaktavtale, skal den tas med på jakta.

Personlig lisens - ved lisensfelling

 • Registrer deg som lisensjeger  i Jegerregisteret for å delta på lisensfelling.
 • Lisensen skal være for den arten du jakter og for inneværende jaktår.
 • Etter registrering er lisensen elektronisk tilgjengelig på Min jegerside.
 • Det fremgår av jegeravgiftskortet på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon hvilke(n) art(er) du har registrert deg som lisensjeger på.
 • Lisensen kan skrives ut på papir.
Les mer om jakt

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid