Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Når du har bestått eksamen, blir du automatisk registrert i Jegerregisteret. 

Jegerprøvekurs

Det obligatoriske kurset er på 30 timer, fordelt over ni obligatoriske samlinger.

Det fins nettbasert læring for alle samlingene. Dette kan brukes som læreverk, eller til å repetere og forberede eksamen.

Kursdeltakeren kan ha fravær på inntil to samlinger, forutsatt at det leveres dokumentasjon til instruktøren på bestått test fra e-læringa for denne samlinga. 

Det er kun tillatt med fravær fra samling 5-9, da samling 1-4 har obligatorisk oppmøte på kurs. 

Jegerprøvekurs

Jegerprøveeksamen og eksamensgebyr

Du kan avlegge jegerprøveeksamen fra det året du fyller 14 år. Den som skal gå opp til eksamen må registrere seg og betale et eksamensgebyr på kroner 330 som gjelder for ett eksamensforsøk.

Det er kommunene som arrangerer elektronisk eksamen.

Kursarrangører for jegerprøven

Fem studieforbund kan gjennomføre det obligatoriske jegerprøvekurset.

Disse studieforbundene gir tilbud om kurs:

I tillegg har skoleverket og Forsvaret tillatelse til å arrangere det obligatoriske kurset for henholdsvis elever og soldater. Kursarrangør kan kreve kursavgift for obligatorisk kurs.

Jegerregisteret

Du blir registrert i Jegerregisteret etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven. Det gir deg rett til å utøve småviltjakt og fangst selvstendig, etter du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra fylte 18 år.

Jaktkort

Du trenger dokumentasjon på at du er registrert og har betalt jegeravgift når du kjøper jaktkort på internett fra ulike tilbydere, i forbindelse med kontroll under jakt og når du skal ta over eller kjøpe våpen og ammunisjon.

Opplæringsjakt: Opplæring i jakt og fangst

I løpet av kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år, kan du delta i opplæringsjakt for å få opplæring i:

  • småviltjakt med våpen
  • fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl

Fra det kalenderåret du fyller 16 år og fram til fylte 18 år, må du delta i opplæring på storviltjakt med våpen, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere.

For å delta som opplæringsjeger, må du

  • ha samtykke fra foreldre eller foresatte
  • være under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år
  • tilsynspersonen skal ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring