Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Når du har bestått eksamen, blir du automatisk registrert i Jegerregisteret. 

Jegerprøvekurs

Det obligatoriske kurset er på 30 timer, fordelt over ni obligatoriske samlinger. Se studieplanen for kurset her:

Det finnes nettbasert læring for alle samlingene. Dette kan brukes som læreverk, eller til å repetere og forberede eksamen.

Finn jegerprøvekurs

Fem studieforbund kan gjennomføre det obligatoriske jegerprøvekurset.

I tillegg har skoleverket og Forsvaret tillatelse til å arrangere det obligatoriske kurset for henholdsvis elever og soldater. Kursarrangør kan kreve kursavgift for obligatorisk kurs.

Jegerprøveeksamen og eksamensgebyr

Du kan avlegge jegerprøveeksamen fra det året du fyller 14 år. Eksamensavgiften er på 360 kr.

For å ta eksamen, trenger du appen Jegerprøveeksamen. Du skal laste ned appen og registrere deg når du starter jegerprøvekurset.

Last ned appen til mobil eller nettbrett her:

Du bruker appen til å

  • registrere deg for jegerprøveeksamen
  • betale eksamensavgiften
  • gjennomføre selve eksamen
  • finne bevis på gjennomført kurs og diplom for bestått eksamen

Når du registrerer deg for jegerprøveeksamen i appen, får du i tillegg oversikt over oppmøte på kurssamlinger og tilgang til en eksempelprøve.

Få mer informasjon om jegerprøveeksamen her:

Jegerregisteret

Du blir registrert i Jegerregisteret etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven. Det gir deg rett til å utøve småviltjakt og fangst selvstendig, etter du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra fylte 18 år.

Jaktkort

Du trenger dokumentasjon på at du er registrert og har betalt jegeravgift når du kjøper jaktkort på internett fra ulike tilbydere, i forbindelse med kontroll under jakt og når du skal ta over eller kjøpe våpen og ammunisjon.

Opplæringsjakt: Opplæring i jakt og fangst

I løpet av kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år, kan du delta i opplæringsjakt for å få opplæring i:

  • småviltjakt med våpen
  • fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl

Fra det kalenderåret du fyller 16 år og fram til fylte 18 år, må du delta i opplæring på storviltjakt med våpen, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere.

For å delta som opplæringsjeger, må du

  • ha samtykke fra foreldre eller foresatte
  • være under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år
  • tilsynspersonen skal ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring