Dette må søknaden inneholde

Søknaden må inneholde opplysninger som gjør at du kan vurdere om vilkårene for skadefelling er oppfylt. De mest sentrale opplysningene er:

  • hvilken skade skal forhindres
  • forventet omfang, varighet og kostnader av skaden
  • hvilken art, og hvor mange individer gjør skade
  • hvilke forebyggende tiltak er aktuelle, og hvilke er prøvd ut
  • kostnader ved eventuelle skadeforebyggende tiltak
  • kan skadefelling rettes mot bestemte individ

Dersom søknaden er mangelfull, må du innhente mer informasjon fra søker. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid