Når er det aktuelt å avlive et dyr?

Det kan være vanskelig å avgjøre om et dyr er sykt eller skadet, men hvis det er sterkt svekket vil dette være relativt tydelig. Selv om dyret er alvorlig sykt eller skadet, er det viktig at avlivingen foregår på en human måte.

  • Viltet er påført skade under jakt uten at man har greid å avlive dyret ved ettersøk
  • Dyr som er påkjørt 
  • Syke dyr

Hvem har ansvaret for å avlive sykt eller skadet vilt?

Hvordan få svar på hva et sykt dyr lider av?

Kommunen kan sende prøver til Veterinærinstituttet, som analyserer disse vederlagsfritt. Innsending må avtales på forhånd med Veterinærinstituttet.

Kommunen må selv dekke omkostningene til frakt.

Hvem har ansvar for ettersøk etter skadet rovvilt utenfor ordinær jakttid?

Det er normalt kommunen som har ansvaret for dette. 

Unntak kan forekomme hvor rovvilt utgjør risiko for ettersøkspersonell.

Når rovvilt påtreffes skadet utenom jakt eller fellingsforsøk skal kommunen straks varsle Fylkesmannen og nærmeste politimyndighet. 

Fylkesmannen og politiet kan beslutte at ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert personell. Politiet bør varsles ved situasjoner som oppfattes som sikkerhetsmessig vanskelig, eventuelt der det er nødvendig og hensiktsmessig at politiet er orientert.

Hvem dekker utgiftene?

Hvis kommunen har ansvar for å ta seg av for eksempel skadet vilt, fallvilt og ulovlig felt vilt, så skal utgiftene dekkes av kommunen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid