Når dyr fjernes fra naturen

Rådyrkalver

Kommunen kan få melding om at personer har funnet tilsynelatende forlatte rådyrkalver i skogen. Normalt er disse ikke forlatt, men lagt der av moren, som regelmessig vil komme tilbake til kalven for å die den.

Dyr som tas ut av sitt naturlige element skal normalt avlives. Kommunen bør vurdere å anmelde slike forhold. 

Trua og sårbare arter

Kommunen plikter alltid å anmelde forholdet til politiet, hvis det gjelder en truet eller sårbar art. Dette kan være alvorlig miljøkriminalitet.

Levende individer av slike arter bør forsøkes omplassert, for eksempel til dyrehager eller til Norsk ornitologisk forenings fuglevakt.

Se veilederen: Anmelde miljøkriminalitet

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid