På denne siden finner du informasjon om hvordan du skal gå fram.

Rapportere i Altinn

Alle jegere skal rapportere i dette elektroniske skjemaet etter endt jaktår: 

Fristen for å rapportere er 1. mai hvert år.

Merk: Hvis du har betalt jegeravgiften, må du rapportere uansett om du ikke har vært på jakt siste jaktår, eller om du har vært på jakt uten å felle noe. 

Jegere som ikke rapporterer innen fristen, må betale en tilleggsavgift. Den blir lagt til jegeravgiften neste år.

Rapportere til Hjorteviltregisteret

Hvis du har felt en av disse artene; elg, hjort, rådyr, villrein og villsvin, skal resultatet av dette rapporteres i Hjorteviltregisteret.

Enkleste måte å rapportere til Hjorteviltregisteret, er å bruke mobilappen Sett og skutt. Da kan du gjøre unna rapporteringen fra mobil, ute i felt. Merk: Villsvin kan ikke rapporteres via Sett og skutt, kun på nettsiden til Hjorteviltregisteret.

Appen kan du laste ned til mobiltelefonen din, ved å bruke en av disse lenkene:

Når du bruker denne appen, blir arbeidet lettere for deg og du får god oversikt over dine egne fellinger, og informasjon knyttet til hvert dyr du har felt. Du bidrar også til at jobben blir lettere for valdansvarlig representant og kommunen.

Rapportere etter gammel metode

Hvis du synes det er vanskelig å rapportere digitalt, kan du rapportere på papir. Bruk skjemaene under og send dem til kommunen din:

Annen rapportering?

Sjekk også om det er krav til at du må rapportere til grunneier.

Spør kommunen om det er krav til deg som jeger eller jaktrettshaver om å rapportere opplysninger om elg, hjort eller rådyr i ditt jaktfelt eller vald. Det kan for eksempel være sett elg eller hjort, innsamling av kjever, kjønnsorganer og lignende til analyse og bruk i forvaltningen.

Hvorfor må du rapportere?

Data som samles inn fra jakt og fangst brukes som viktig kunnskap i forskning og forvaltning. Denne informasjonen gir viktig kunnskap om bestandenes sammensetning og utvikling. Dette bidrar for eksempel til at forvaltningen får oversikt over hvor mange dyr som høstes. Samtidig gir det oversikt over hvor mange som utøver jakt og fangst.