Jaktleder, eller den jaktleder delegerer ansvaret til, skal registrere data for jaktlaget.

Opprett kun en jaktdag per jaktfelt, per dag. Unntaket er om flere jegere jakter alene på samme jaktfelt, såkalt enkeltmannsjakt.

Opprett jaktdag

Du kan opprette en jaktdag for å registrere sette dyr og jaktinnsats på to måter:

Registrer sette dyr og jaktinnsats

Når du har opprettet jaktdagen via bunnmenyen kommer du automatisk til et vindu hvor du kan registrere antall timer jaktet, antall jegere og antall sette dyr.

Endre eller slette registrerte jaktdager

Du kan se, endre eller slette opplysninger om sette dyr og jaktinnsats. Du kan navigere til redigeringsvinduet på to måter:

Du kan også se, endre og slette registeringer ved å logge inn som jeger i Hjorteviltregisteret.

Dersom valdansvarlig eller kommune har godkjent jaktdagen, vil du ikke ha mulighet til å endre eller slette informasjon her. Ta kontakt med valdansvarlig eller kommune for å få gjort endringer.

Følg med på kalenderen

Du får oversikt over hvilke datoer du har registrert felte og sette dyr ved å velge "kalender" på bunnmenyen. Er datoen markert med oransje betyr dette at det er noen viktige opplysninger som ennå ikke er registrert. Dette må du følge opp.

Er datoen markert med grønt betyr dette at alle data er registrert og overført til Hjorteviltregisteret. Datoer uten farge betyr at det ikke er registrert felte eller sette dyr på denne datoen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid