Registrer skutt dyr

Gå inn på "skutte dyr "på bunnmenyen for å registrere dyret du har felt.

Registrer info om dyret

Rediger eller slett registrerte fellinger

Dersom du vil slette, endre eller legge til opplysninger om felte dyr kan du gjøre dette i appen eller ved å logge inn som jeger i Hjorteviltregisteret.

Du kan finne igjen felte dyr ved å gå via "Skutte dyr" på bunnmenyen og velge "Se alle felte elg/hjort/villrein/rådyr". Husk å velge rett vald eller jaktfelt først. For elg og hjort får du en liste over alle felte dyr på jaktfeltet. For rådyr og villrein får du en liste over dyr du selv har registrert som felt på valdet. Du kan deretter velge det dyret du vil redigere.

Dersom valdansvarlig eller kommune/villreinnemnd allerede har godkjent informasjonen om dyret ditt, vil du ikke ha mulighet til å endre eller slette det. Ta kontakt med valdansvarlig eller kommune (elg, hjort og rådyr) eller villreinnemnd (villrein) for å få gjort endringer.

Sett elg og sett hjort

Jakter du elg eller hjort må du også legge inn sette elg eller hjort, antall jegere og antall timer jaktet.

Følg med på kalenderen

Du får oversikt over hvilke datoer du har registrert felte og sette dyr ved å velge "kalender" på bunnmenyen. Er datoen markert med oransje betyr dette at det er noen viktige opplysninger som ennå ikke er registrert. Dette må du følge opp.

Er datoen markert med grønt betyr dette at alle data er registrert. Datoer uten farge betyr at det ikke er registrert felte eller sette dyr på denne datoen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid