Valdansvarlig kan se informasjon om alle felte dyr i eget vald. Valdansvarlig skal kontrollere og godkjenne de felte dyrene, og kan gjøre nødvendige endringer. Godkjente data blir en del av den nasjonale statistikken.

Valdansvarlig må ha brukerrettigheter

Kommunen eller villreinnemnda må gi valdansvarlig brukerrettigheter i Hjorteviltregisteret før hun eller han kan godkjenne data.

Brukernavn og passord

Valdansvarlig må ha brukernavn og passord for å kunne logge inn i Hjorteviltregisteret.

Se, endre eller slett felte dyr på ditt vald

Velg "Godkjenn felte rådyr/villrein" som du finner under hovedmenyen "Rapportering". Du får da en liste over alle felte dyr som jegere har registrert på ditt vald. Er du valdansvarlig for flere vald kan du bytte vald i nedtrekkmenyen «Velg vald».

Viktig: godkjenn felte dyr

Valdansvarlig skal kontrollere opplysningene og godkjenne alle felte dyr. Kommunen eller villreinnemnda kan også godkjenne felte dyr, men vi anbefaler at dette gjøres av valdansvarlig.

Slik godkjenner du felte dyr

Kontroller og eventuelt juster opplysninger om felte dyr som ligger under fanen "venter på godkjenning". Er det mangelfulle opplysninger vil dette markers med et oransje ikon. Trykk på ikonet for å lese hva som må rettes.

Hak av de dyrene som skal godkjennes og trykk "godkjenn valgte dyr". De vil da legge seg i en egen liste som viser godkjente registreringer.

Hva skjer med godkjente registreringer?

  • Når valdansvarlig godkjenner data importeres de til Hjorteviltregisteret og blir en del av den offisielle statistikken.
  • Jeger kan ikke gjøre endringer på felte dyr som er godkjent av valdansvarlig eller kommune/villreinnemnd.
  • Valdansvarlig kan se hvilke registeringer som er godkjent på eget vald.

Hjelp og kontakt

Trenger du hjelp til appen Sett og skutt eller Hjorteviltregisteret, kontakt Naturdata. De gir gratis brukerstøtte på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Åpningstider er 08.00-16.00 mandag til fredag.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid