Skyteprøvens to deler

Skyteprøven består av to deler: obligatoriske skudd og skudd mot dyrefigur.

1. Obligatoriske skudd

Første del krever at jegeren skyter 30 obligatoriske skudd med rifle på valgfri blink. Dette skal skje over minst to dager. Jegeren får maksimalt godkjent 15 skudd per dag.

Riflas kaliber skal tilfredsstille kravet til anslagsenergi for jakt på en av storviltartene. Våpentyper som er forbudt til jakt, kan ikke benyttes.

2. Skudd mot dyrefigur

Jegeren skal også gjennomføre skyting mot dyrefigur. Denne delen av skyteprøven må gjennomføres med hver rifle eller hvert rifleløp (systemrifle) som skal benyttes under storviltjakta. Jegeren må velge ett av tre alternativer. Detaljert beskrivelse av innholdet i de tre alternativene finnes i: 

Hvis jakttida går fra et jaktår og over i neste, gjelder skyteprøven som er avlagt i det jaktåret jakten på den aktuelle viltarten startet.

Dispensasjon fra tillatte skytestillinger

Personer som på grunn av sykdom eller handikap ikke kan gjennomføre skyteprøven på ordinær måte, kan søke Miljødirektoratet om dispensasjon fra tillatte skytestillinger. Legeattest skal være vedlagt søknaden.

Du kan også søke om dispensasjon på eget skjema som attesteres av lege, og sendes til Miljødirektoratet.

Last ned skjemaet her:

Vitnemål for skyteprøve

Husk at du må ha med deg dokumentasjon for bestått skyteprøve for storviltjegere når du skal jakte storvilt med rifle.

Bruk appen Min jegerdokumentasjon på skytebanen for enkelt å dokumentere obligatoriske skudd og bestått skyteprøve.

Appen laster du ned fra Play Butikk eller App Store.

Når du har brukt appen Min jegerdokumentasjon på skytebanen, kan du dokumentere bestått skyteprøve både i appen og på Min jegerside. Ditt digitale jegeravgiftskort vil også ha dokumentasjon på bestått skyteprøve.

Du kan også dokumentere skyteprøven med attestert vitnemål på papir. Last ned skjemaet her:

Dokumentasjon du som storviltjeger må ha med deg på jakt

Les mer om hvilken dokumentasjon du må ha med deg på jakt i denne veilederen:

Kontrollør av skyteprøve

Skyteprøvekontrollør som er godkjent av arrangør, avgir kvittering for bestått skyteprøve elektronisk eller på papir.

Det er kun kontrollører som NJFF, DFS og andre godkjente arrangører har meldt inn til Jegerregisteret, som har tilgang til å logge seg på kontrollørappen for å avgi elektronisk kvittering. Dette skjer med sikker innlogging via ID-porten.

Kontrollørappen avgir kvittering til jegerens app "Min jegerdokumentasjon" etter gjennomførte obligatoriske skudd og bestått prøve.

Skyteprøvearrangører kan bestille blokker med vitnemål fra iss@miljodir.no.

Godkjenning som arrangør av skyteprøve

Lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen (DFS) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) arrangerer en årlig skyteprøve for storviltjegere i samsvar med forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Denne instruksen gjelder alle som arrangerer skyteprøve.

Lag og foreninger som ikke er tilsluttet DFS eller NJFF, kan søke Miljødirektoratet om godkjenning som arrangør av skyteprøven.

Regelverket for jakt, felling og fangst