Godkjente hjorteviltvald kan få årlig fellingstillatelse uten søknad. Det er kommunene som gir fellingstillatelse. For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta.

Jegere som jakter storvilt med rifle, må ta en årlig skyteprøve for storviltjegere.

Artene som defineres som storvilt

Elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe regnes som storvilt.

Du finner jakttidene for storvilt i Miljødirektoratets veileder for jakt- og fangsttider:

Fellingsavgift

For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta. Fellingsavgiften for elg og hjort skal betales på den måten kommunen bestemmer. 

Miljødirektoratet sender faktura til den valdansvarlige etter endt villreinjakt.

Rapportere utbytte av jakt og fangst

Du kan lese om hvordan utbytte av jakt og fangst skal rapporteres på denne siden: 

Maksimal sats for fellingsavgift jaktåret 2022/2023

  • Fellingsavgift elg, voksen: 580 kroner.
  • Fellingsavgift elg, kalv: 340 kroner.
  • Fellingsavgift hjort, voksen: 450 kroner
  • Fellingsavgift hjort, kalv: 270 kroner
  • Fellingsavgift villrein, voksen: 320 kroner
  • Fellingsavgift villrein, kalv: 190 kroner