Godkjente hjorteviltvald kan få årlig fellingstillatelse uten søknad. Det er kommunene som gir fellingstillatelse. For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta.

Jegere som jakter storvilt med rifle, må ta en årlig skyteprøve for storviltjegere.

Artene som defineres som storvilt

Elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe regnes som storvilt.

Du finner jakttidene for storvilt i Miljødirektoratets veileder for jakt- og fangsttider:

Godkjenning av vald

Et vald er et areal som er godkjent for jakt på hjortevilt, og grunneiere må søke kommunen eller villreinnemda om godkjenning. Bruk dette søknadsskjemaet til å søke om godkjenning av vald:

Endring av vald

Bruk dette skjemaet hvis du skal søke kommunen eller villreinnemda om endringer i vald:

Fellingsavgift

For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta. Fellingsavgiften for elg og hjort skal betales på den måten kommunen bestemmer. 

Miljødirektoratet sender faktura til den valdansvarlige etter endt villreinjakt.

Rapportere utbytte av jakt og fangst

Du kan lese om hvordan utbytte av jakt og fangst skal rapporteres på denne siden: 

Maksimal sats for fellingsavgift jaktåret 2024/2025

  • Fellingsavgift elg, voksen: 620 kroner.
  • Fellingsavgift elg, kalv: 370 kroner.
  • Fellingsavgift hjort, voksen: 480 kroner
  • Fellingsavgift hjort, kalv: 290 kroner
  • Fellingsavgift villrein, voksen: 340 kroner
  • Fellingsavgift villrein, kalv: 200 kroner