Det kan bare brukes rifle og haglevåpen med ladning av krutt til å felle vilt under ordinær jakt.

Disse våpnene er det ikke tillatt å bruke under jakt: 

  • pistol
  • revolver
  • halvautomatiske våpen av militær karakter
  • helautomatiske skytevåpen

Storviltjakt

Det er kun tillatt å bruke rifle under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, muflon eller felling av bjørn og ulv. Det samme gjelder jakt på råbukk i perioden 10. august til 25. september.

Under jakt på elg, hjort og rådyr er det ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn tre skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Under jakt på øvrige viltarter hvor det brukes halvautomatisk rifle, er det ikke tillatt å bruke mer enn to skudd i magasinet og ett skudd i kammeret.

Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, villsvin eller muflon, og ved felling av ulv og bjørn skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil.

I tillegg skal følgende krav være oppfylt:

  • a. Minste tillatte kaliber er 6,5 (.264″/6,71 mm).
  • b. Minste tillatte kulevekt er 9 gram (138,9 grain) for kuler med mantel og blykjerne og 7,8 gram (120 grain) for blyfrie kuler.
  • c. Minste tillatte anslagsenergi på 100 meter (E100) er 2200 joule.

Under jakt med rifle på rådyr, bever, jerv og gaupe skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil og anslagsenergien skal være minst 980 joule (100 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.

Det er tillatt å bruke fyllingskule/slugs til jakt på rådyr. Til jakt på villsvin er det når haglegevær benyttes, kun tillatt å benytte fyllingskule/slugs.

Småviljakt

Til småviltjakt er det bare tillatt å bruke haglgevær med inntil to skudd og rifle.

Salongrifle (salonggevær) kaliber 22 LR kan bare brukes under jakt på viltarter opp til en hares størrelse, men ikke til hare.

Hvilken haglammunisjon og -størrelse jegerne skal velge, bestemmes ut fra hvilke viltarter det skal jaktes på. Haglgeværet må også prøveskytes for å se hvilken dekningsgrad haglene fra de ulike patronfabrikata gir i det enkelte våpen.
Hagltypen skal ikke bare stå i forhold til den aktuelle viltarten, men også det enkelte våpens trangboring.

Jegerne skal også selv innenfor regelverket vurdere hvilken anslagsenergi for rifle som egner seg for jakt etter de ulike småviltartene.

Forbud mot blyhagl

Det er i praksis ikke tillatt å bruke blyhagl til skogs- og fjelljakt, sjøfugljakt i områder med grunn sjø, og alle former for jakt der jegeren er i bevegelse.

Årsaken til dette er at det er forbudt å benytte blyhagl i forbindelse med jakt i, og nærmere enn 100 meter fra, våtmark. Definisjonen av våtmark er i denne sammenhengen bredere enn det vi vanligvis tenker på når vi snakker om våtmark.

Forbudet gjelder både det å bære med seg og å skyte med blyhagl. Det er heller ikke tillatt å benytte blyhagl på skytebaner. 

Utlån av våpen

Våpenutlån er regulert i våpenforskriften