Generelle desinfeksjonsmidler som desinfiserer hender eller overflater er biocidprodukter. Disse er biocidprodukter som reguleres av biocidregelverket.

Det er stor etterspørsel etter desinfeksjonsmidler på grunn av den pågående Covid-19-pandemien. Det er viktig at disse produktene er effektive og ikke utgjør en risiko når de brukes i tråd med bruksbeskrivelsen. Derfor stilles det krav til produktene. Du finner generell informasjon om krav til produkter under biocidregelverket her:

Krav til ulike aktive stoffer

Særskilte nasjonale godkjenningsordninger  

For desinfeksjonsmidler til drikkevann, akvakultur og til teknisk desinfeksjon innen sykepleie finnes det i tillegg nasjonale forskrifter med godkjenningsordninger som forvaltes av Mattilsynet og Statens legemiddelverk. Finn mer informasjon om dette på temaside om overgangsbestemmelser under punkt 5 "spesielt for desinfeksjonsmidler":  

Les mer om desinfeksjonsmidler

Kommisjonens veiledning fra mars 2020 om når hånddesinfeksjons- og håndrensemidler er kosmetikk og når de er biocidprodukter:

Her finner du oversikt over tilgjengelig informasjon om desinfeksjon fra folkehelseinstituttet.

Kontakt og mer informasjon

Ofte stilte spørsmål 

Under finner du svar på spørsmål som ofte stilles til vår svartjeneste for biocider på engelsk. Hvis du ikke finner det du leter etter på nettsidene våre, kan du sende inn spørsmål til svartjenesten. 

Information in English 

Please find information about biocidal products in Norway in English here: 

Startsiden for biocider