Produkter som brukes for å bekjempe skadedyr inneholder stoffer som kan være skadelige for helse og miljø hvis de ikke brukes forsvarlig. Derfor må slike produkter i utgangspunktet vurderes og godkjennes av Miljødirektoratet.

Gjennom forskrift om skadedyrbekjempelse og i EUs biocidregelverk (artikkel 37 i forordning (EU) nr 528/2012) kan det gjøres tilpasninger av bruksvillkår ved produktgodkjenning. EUs biocidforordning er gjennomført i norsk lov ved forskrift om biocider (biocidforskriften).

I tillegg til restriksjoner som er felles for EU/EØS, har vi også noen nasjonale restriksjoner for Norge. Restriksjonene introduseres i forbindelse med nasjonal godkjenning av produkter. Unntak fra restriksjonene kan i særskilte tilfeller gis ved produktgodkjenning, dersom aktuelle produkter ikke gir grunnlag for bekymring.

Brukerkategorier

EUs biocidregelverk skiller vanligvis mellom tre brukerkategorier for skadedyrmidler: private brukere, profesjonelle brukere og profesjonelle brukere med dokumentert kompetanse.

Basert på forskrift om skadedyrbekjempelse bruker vi i Norge normalt kun to kategorier: private brukere og godkjente skadedyrbekjempere.

Unntak:

  • personer med særskilt autorisasjon (bønder) kan bruke de fleste muse- og rottemidlene for godkjente skadedyrbekjempere på egen eller leid eiendom. Disse produktene vil være merket med brukerkategorien "godkjente skadedyrbekjempere og andre med særskilt autorisasjon".
  • bønder kan bruke enkelte produkter mot insekter i husdyrrom på egen eller leid eiendom. Disse produktene vil være merket med brukerkategorien profesjonelle.

Myndighetene forventer at godkjente skadedyrbekjempere har nødvendig kompetanse, ferdighet og erfaring til å bekjempe de aktuelle skadegjørerne på en effektiv og sikker måte.

Muse- og rottemidler

De nasjonale restriksjonene setter krav til åtestasjoner og hvilke brukergrupper som kan bruke ulike muse- og rottemidler. Produkter som er forbeholdt godkjente skadedyrbekjempere og andre med særskilt autorisasjon skal alltid være merket med dette på etiketten.

Åtestasjoner

Krav til bruk

Produkter mot veggedyr, kakerlakker, skjeggkre og faraomaur

De nasjonale restriksjonene setter krav til hvilke brukergrupper som kan bruke ulike insektmidler til bekjempelse av veggedyr, kakerlakker, skjeggkre og faraomaur.

Krav til bruk

Veiledning til virksomheter