Produkter som brukes for å bekjempe skadedyr, inneholder stoffer som kan være skadelige for helse og miljø hvis de ikke brukes forsvarlig. Norge har egne nasjonale restriksjoner for slike produkter, i tillegg til restriksjonene som er felles for EU/EØS.  

Restriksjonene innføres i forbindelse med nasjonal godkjenning av produktene, ved å tilpasse bruksvillkårene etter forskrift om skadedyrbekjempelse og EUs biocidregelverk (artikkel 37 i forordning (EU) nr. 528/2012)

Unntak fra restriksjonene kan i særskilte tilfeller gis ved produktgodkjenning, dersom aktuelle produkter ikke gir grunnlag for bekymring.

Brukerkategorier

EUs biocidregelverk skiller vanligvis mellom tre brukerkategorier for skadedyrmidler: private brukere, profesjonelle brukere og profesjonelle brukere med dokumentert kompetanse.

Basert på forskrift om skadedyrbekjempelse bruker vi i Norge normalt kun to kategorier: private brukere og godkjente skadedyrbekjempere.

Unntak:

  • personer med særskilt autorisasjon (bønder) kan bruke de fleste muse- og rottemidlene for godkjente skadedyrbekjempere på egen eller leid eiendom. Disse produktene vil være merket med brukerkategorien
    "godkjente skadedyrbekjempere og andre med særskilt autorisasjon".

  • bønder kan bruke enkelte produkter mot insekter i husdyrrom på egen eller leid eiendom. Disse produktene vil være merket med brukerkategorien profesjonelle.

Myndighetene forventer at godkjente skadedyrbekjempere har nødvendig kompetanse, ferdighet og erfaring til å bekjempe de aktuelle skadegjørerne på en effektiv og sikker måte.

Muse- og rottemidler

De nasjonale restriksjonene setter krav til åtestasjoner og hvem som kan bruke ulike muse- og rottemidler. Produkter som er forbeholdt godkjente skadedyrbekjempere og andre med særskilt autorisasjon, skal alltid være merket med dette på etiketten.

Åtestasjoner

Krav til bruk

Produkter mot veggedyr, kakerlakker, skjeggkre og faraomaur

De nasjonale restriksjonene setter krav til hvem som kan bruke ulike godkjente insektmidler for å bekjempe veggedyr, kakerlakker, skjeggkre og faraomaur.

Krav til bruk

Kontakt og mer informasjon

Ofte stilte spørsmål 

Under finner du svar på spørsmål som ofte stilles til vår svartjeneste for biocider på engelsk. Hvis du ikke finner det du leter etter på nettsidene våre, kan du sende inn spørsmål til svartjenesten. 

Information in English 

Please find information about biocidal products in Norway in English here: 

Startsiden for biocider