Logg på Kjemikaliedeklarering

Når du har fått tildelt riktige rettigheter kan du logge deg inn i løsningen for å deklarere kjemikaliene dine.

Nå kan du opprette nye deklarasjoner, endre deklarasjoner, sende inn årsoppdateringer osv.

Noen ganger opplever brukere at det oppstår problemer med innlogging til løsningen.

Hvis du opplever dette, forsøk gjerne

  • å fjerne cookies
  • åpne lenke i nytt InPrivate-vindu i nettleseren.

Andre kan deklarere for deg

Plikten til å deklarere ligger hos den norske virksomheten, men selve deklareringsarbeidet kan overføres til en annen virksomhet, for eksempel en konsulent, agent eller produsent, i Norge eller et annet land. Dette gjelder også dersom det er aktuelt at produsenten bare sender inn sammensetningsopplysningene.

Tilgang for konsulenter

Konsulenter som utfører deklareringsoppgaven for en virksomhet med norsk organisasjonsnummer, kan få konsulenttilgang fra oppdragsgiver til Kjemikaliedeklarering til produktregisteret. Oppdragsgiver tildeler tilgang i Altinn.

Tilgang for utenlandske borgere

Utenlandske borgere kan gis tilgang gjennom tilgangstyringen i Altinn hvis de har et D-nummer. Det er også mulighet for tilgang for personer som ikke har D-nummer, men da må Miljødirektoratet kontaktes først.

Virksomheten som tar på seg deklareringsarbeidet, plikter å utføre arbeidet i samsvar med kravene i det norske regelverket. Myndighetene vil rette ansvaret mot den norske importøren.

Den som utfører deklareringsarbeidet må være en virksomhet enten i Norge eller innenfor EU, EØS eller EFTA.

Innlogging for utenlandske virksomheter

For utenlandske deklaranter finnes det en alternativ innloggingsløsning.

Send opplysninger til Giftinformasjonen

Notifiseringen skjer gjennom det europeiske kjemikaliebyrået Echa sin portal, også når du skal sende opplysninger til Giftinformasjonen i Norge.

Opplysningene samles inn for å svare på spørsmål om akutte forgiftninger. Giftinformasjonen har tilgang til Echas database for stoffblandinger på det norske markedet (Poison Centre Notification).

Informasjon om endringer, veiledning og verktøy finner du hos Echa.

Rapporter årlig mengde

Innen 15. mars hvert år må virksomhetene rapportere til Miljødirektoratet om hvor mye de har importert og produsert av det deklareringspliktige kjemikaliet i året som gikk. Rapporteringen av årlig mengde i tonn gjør du i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Betale årlig kjemikaliegebyr

Alle virksomheter som importerer eller produserer farlige kjemikalier i Norge skal betale kjemikaliegebyr til myndighetene. Kjemikaliegebyret beregnes utfra årlig rapportering av mengder for kjemikalier i produktregisteret.

Gebyret er 820 kr for hvert av de 100 første deklareringspliktige kjemikaliene i produktregisteret, og 135 kr per kjemikalie utover dette. Ingen virksomhet skal betale mer enn 110 000 kr.

Gebyret skal dekke myndighetenes tilsyn med kjemikalier, og fordeles mellom Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet.

Fakturaen skal være justert for dette, men feil kan forekomme. Ta kontakt om dere har fått kjemikaliegebyr for produkter dere tidligere samme år har betalt biocidgebyr for.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid