Logg på Kjemikaliedeklarering

Når du har fått tildelt riktige rettigheter kan du logge deg inn i løsningen for å deklarere kjemikaliene dine.

Nå kan du opprette nye deklarasjoner, endre deklarasjoner, sende inn årsoppdateringer osv.

Noen ganger opplever brukere at det oppstår problemer med innlogging til løsningen.

Hvis du opplever dette, forsøk gjerne

  • å fjerne cookies
  • åpne lenke i nytt InPrivate-vindu i nettleseren.

Innlogging for utenlandske virksomheter

For utenlandske deklaranter finnes det en alternativ innloggingsløsning.

Spørsmål og svar om deklarering

Bransjekoder og prosentuell fordeling

Hvordan skal jeg gå frem for å velge bransjekoder og prosentuell fordeling?

Formålet med å legge til bransjekode er å dokumentere i hvilke bransjer kjemikalet blir brukt. Når du skal legge til bransjekoder for produktet du deklarerer skal dette altså angi området der kjemikalet brukes og ikke der det omsettes/selges. Dette er for å kunne se hvor det er mulig eksponering av kjemikalier. Anvendelsesområdet vil derfor være av interesse, og ikke bransjen som selger kjemikalie, da de normalt ikke vil eksponeres.

Privat bruk er en egen "bransjekode" som heter PR.1. Under spørsmålet "Selges produktet også til forbruker?" trykker du på "ja" dersom produktet skal brukes i privat sammenheng. Deretter registreres bransjekoden på samme måte som de andre kodene. Alle de andre er koder for arbeid, altså hvor brukeren er på jobb når kjemikalie anvendes.

Bransjekode skal fortelle om du er på jobb og hvilken bransje du jobber i dersom du er på jobb. Bransjekoden forteller ikke egentlig hva du driver med. Man kan vaske både i jobb og i privat sammenheng, så samme aktivitet kan gi flere ulike bransjekoder.

Dersom det er mer enn en bransjekode skal prosentandelen være estimat av hvor mye av mengden for ett år som anvendes innen hver av bransjene.

Eksempel: Du importerer en maling som brukes både av profesjonelle malere og selges til private som maler i sitt eget hjem som ikke er på jobb. Du importerer 500 kg på ett år og 250 kg selges til privat bruk (butikk, detaljhandel). 250 kg brukes av et malerfirma som er profesjonelle malere og maler hus som deres arbeid. Da skal PR.1 registreres med 50% og malerarbeid med 50%.

Andre kan deklarere for deg

Plikten til å deklarere ligger hos den norske virksomheten, men selve deklareringsarbeidet kan overføres til en annen virksomhet, for eksempel en konsulent, agent eller produsent, i Norge eller et annet land. Dette gjelder også dersom det er aktuelt at produsenten bare sender inn sammensetningsopplysningene.

  • Konsulenter som utfører deklareringsoppgaven for en virksomhet med norsk organisasjonsnummer, kan få konsulenttilgang fra oppdragsgiver til Kjemikaliedeklarering til produktregisteret. Oppdragsgiver tildeler tilgang i Altinn.
  • Utenlandske borgere kan gis tilgang gjennom tilgangstyringen i Altinn hvis de har et D-nummer. Det er også mulighet for tilgang for personer som ikke har D-nummer, men da må Miljødirektoratet kontaktes først.

Virksomheten som tar på seg deklareringsarbeidet, plikter å utføre arbeidet i samsvar med kravene i det norske regelverket. Myndighetene vil rette ansvaret mot den norske importøren.

Den som utfører deklareringsarbeidet må være en virksomhet enten i Norge eller innenfor EU, EØS eller EFTA.

Rapporter årlig mengde

Innen 15. mars hvert år må virksomhetene rapportere til Miljødirektoratet om hvor mye de har importert og produsert av det deklareringspliktige kjemikaliet i året som gikk. Rapporteringen av årlig mengde i tonn gjør du i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Betale årlig kjemikaliegebyr

Alle virksomheter som importerer eller produserer farlige kjemikalier i Norge skal betale kjemikaliegebyr til myndighetene. Kjemikaliegebyret beregnes utfra årlig rapportering av mengder for kjemikalier i produktregisteret.

Gebyrsatser

Fra 1.1.2024 er gebyret 840 kr for hvert av de 100 første deklareringspliktige kjemikaliene i produktregisteret, og 140 kr per kjemikalie utover dette. Ingen virksomhet skal betale mer enn 113 320 kr. Gebyrsatsene kan justeres årlig basert på endringer i konsumprisindeksen.

Gebyret skal dekke myndighetenes tilsyn med kjemikalier, og fordeles mellom Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet.

Unntak fra kjemikaliegebyr:

  • kjemikalier som kun er klassifisert for brann-, eksplosjon- og oksidasjonsfare.

Kjemikalier som det betales årsgebyr for etter forskrift om biocider skal ikke ha kjemikaliegebyr i tillegg. 

Det er ikke gebyr for kjemikalier som registreres som produkt i produkt.

Send opplysninger til Giftinformasjonen

Notifiseringen skjer gjennom det europeiske kjemikaliebyrået Echa sin portal, også når du skal sende opplysninger til Giftinformasjonen i Norge.

Opplysningene samles inn for å svare på spørsmål om akutte forgiftninger. Giftinformasjonen har tilgang til Echas database for stoffblandinger på det norske markedet (Poison Centre Notification).

Informasjon om endringer, veiledning og verktøy finner du hos Echa.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid