Plikten gjelder for

Forberedelser før deklarering

Sjekk om du kan bruke gruppedeklarering

Gruppedeklarering (forenklet deklarering) kan brukes hvis:

  • du har minst fem kjemikalier innen hver enkelt produktserie
  • kjemikaliene har samme klassifisering for helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfare og de har entydig felles hovednavn på fareetiketten
  • kjemikaliene tilhører samme produkttype

Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimum og maksimum vektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan deles i mindre serier for å oppfylle dette kravet. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimum og maksimum vektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan deles i mindre serier for å oppfylle dette kravet. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid