Denne veilederen gir informasjon om de vanligste bestemmelsene om biocider. Vær oppmerksom på at biocidregelverket også beskriver unntak og spesialtilfeller, for eksempel knyttet til forskning og utvikling, som ikke er gjenspeilet her.

Har du et biocidprodukt?

Lurer du på om et produkt er et biocidprodukt og hører inn under biocidregelverket eller om det for eksempel er et behandlet produkt, et legemiddel, kosmetikk, et plantevernmiddel eller medisinsk utstyr og er dekket av andre regelverk? Her finner du informasjon som er relevant for å avgjøre om et produkt er et biocidprodukt, og i så fall hvilken produkttype som gjelder.  

Oppfyller biocidproduktet kravene som stilles for å være tillatt i Norge?

Svar på spørsmålene under følg veiledningen under hvert svar, så vil du finne ut om ditt biocidprodukt er tillatt eller ikke.

Er biocidproduktet godkjent for bruk i Norge?

Biocidproduktet er tillatt i Norge med de betingelsene som er gitt i godkjenningen:

  • Import er tillatt hvis du er eller har en avtale med godkjenningsinnehaver, eller har tillatelse til parallellimport.
  • Salg er tillatt hvis du er eller har en avtale med godkjenningsinnehaver.
  • Bruk er tillatt hvis betingelsene på etiketten følges
Er alle aktive stoffer i produktet eksisterende aktive stoffer og er de med i stoffvurderingsprogrammet i riktig produkttype?
Er alle de aktive stoffene godkjent?
Er søknadsfristen for biocidproduktet passert?
Ble søknad om norsk godkjenning sendt og var biocidproduktet på det norske markedet innen søknadsfristen?

Overgangsbestemmelsene kan gjelde.

Hvis produktet ditt ikke har en godkjenning fra Miljødirektoratet, kan du sjekke om det likevel er tillatt etter de nasjonale overgangsbestemmelsene. Kravene finner du her:

 

Biocidproduktet er ikke tillatt i dag.

Biocidprodukter som verken har en godkjenning eller oppfyller kravene i overgangsbestemmelsene, er ikke tillatt på det norske markedet. Du må sende inn en produktsøknad etter at alle aktive stoffer i biocidproduktet er ferdig vurdert og godkjent. Dette kan gjøres uavhengig av søknadsfristen ("approval start date").

Les mer om kravene til å få godkjent et produkt og hvordan du søker her:

Kontakt leverandør hvis du ikke har oversikt over dette selv.

Overgangsbestemmelsene kan gjelde.

Hvis produktet ditt ikke har en godkjenning fra Miljødirektoratet, kan du sjekke om det likevel er tillatt etter de nasjonale overgangsbestemmelsene. Kravene finner du her:

Søknadsfristen er identisk med "approval start date" for det sist godkjente aktive stoffet i biocidproduktet. Denne datoen står i Echas liste over aktive stoffer.

Er minst ett av (eller alle) de aktive stoffene i biocidproduktet til vurdering?

Overgangsbestemmelsene kan gjelde, kravene finner du her:

Biocidproduktet er ikke tillatt i dag. Biocidprodukter som verken er godkjent eller oppfyller kravene i overgangsbestemmelsene, er ikke tillatt på det norske markedet.

Det er mulig å søke om godkjenning av aktivt stoff, men biocidproduktet vil ikke være tillatt før både et aktive stoffet og produktet er godkjent. Du må da sende inn en produktsøknad etter at alle aktive stoffer i biocidproduktet er ferdig vurdert og godkjent. Dette kan gjøres uavhengig av søknadsfristen ("approval start date").

Les mer om hvilke krav som gjelder for å få produktet godkjent og hvordan du kan søke om godkjenning her:

Stoffvurderingsprogrammet inneholder aktive stoffer til biocidbruk som industrien tidligere har meldt interesse for å beholde i en bestemt produkttype. Disse stoffene gjennomgår en grundig vurdering av risiko og effektivitet.

ECHA har en søkbar liste over aktive stoffer til biocidbruk. Her kan du se om
- et aktivt stoff er til vurdering i stoffvurderingsprogrammet
- om det er godkjent eller avslått
- for hvilke produkttyper (PT-er) det aktive stoffet er tillatt.

ECHA har en søkbar liste over aktive stoffer til biocidbruk hvor du kan se om et aktivt stoff er til vurdering i stoffvurderingsprogrammet, om det er godkjent eller avslått, og for hvilke produkttyper (PT-er) det aktive stoffet er tillatt.

Biocidproduktet er ikke tillatt i dag.

Biocidprodukter som verken har en godkjenning eller oppfyller kravene i overgangsbestemmelsene, er ikke tillatt på det norske markedet. Det er mulig å søke godkjenning av aktivt stoff, men biocidproduktet vil ikke være tillatt før stoffgodkjenning og etterfølgende produktgodkjenning er gitt.

Du må da sende inn en produktsøknad etter at alle aktive stoffer i biocidproduktet er ferdig vurdert og godkjent. Dette kan gjøres uavhengig av søknadsfristen ("approval start date").

Du kan lese mer om krav til å få godkjent et biocidprodukt og hvordan du kan søke her:

Stoffvurderingsprogrammet inneholder aktive stoffer til biocidbruk som industrien tidligere har meldt interesse for å beholde i en bestemt produkttype. Disse stoffene gjennomgår en grundig vurdering av risiko og effektivitet. Eksisterende aktive stoffer er de stoffene som var på markedet før 14. mai 2000 som et aktivt stoff i biocidprodukt (til andre formål enn forskning og utvikling).

ECHA har en søkbar liste over aktive stoffer til biocidbruk hvor du kan se om et aktivt stoff er til vurdering i stoffvurderingsprogrammet, om det er godkjent eller avslått, og for hvilke produkttyper (PT-er) det aktive stoffet er tillatt. For å finne ut om et aktivt stoff er et eksisterende aktivt stoff i stoffvurderingsprogrammet, anbefaler vi å søke på CAS-nummer og å bruke følgende søkefilterkriterier: Search – Active substance details – Regulatory categorisation – Review programme substance.

Hvis du ikke finner et stoff her, er det per i dag ikke tillatt som aktivt stoff i biocidprodukter.

Hvis biocidproduktet allerede har en godkjenning fra Miljødirektoratet under biocidforordningen, finner du godkjenningsnummeret (NO-xxxx-xxxx eller EU-xxxxxxx-xxxx) eller handelsnavnet i oversikten over godkjente biocidprodukter i Norge.

Echa  har en oversikt over godkjente biocidprodukter i hele EU/EØS:

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid