Sjekk krav til innhold

Produktforskriftens §2-14 gjennomfører bestemmelsene i EUs vaskemiddelforordning. I tillegg inneholder produktforskriften særnorske krav til innhold av fosfor i vaske- og rengjøringsmidler.

Når du skal produsere et vaske- eller rengjøringsmiddel må du undersøke om det omfattes av virkeområdet til vaskemiddelforordningen.

Kravene gjelder alle typer vaske- og rengjøringsmidler som er ment å ha rengjørende effekt, og som brukes privat eller i yrkesmessig sammenheng. Dette inkluderer også vaske- og bilpleiemidler som ikke inneholder overflateaktive stoffer, for eksempel løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.

Rengjøringsartikler som er tilsatt/preparert med rengjøringsmiddel, for eksempel svamper, kluter og mopper, omfattes også av kravene i vaskemiddelforordningen.

Mer om virkeområdet i Vaskemiddelforordningen

Med vaske- og rengjøringsmiddel menes stoffer eller stoffblandinger som inneholder såpe og/eller andre overflateaktive stoffer, og som er beregnet på vasking og rengjøring. Vaske- og rengjøringsmidler kan forekomme i forskjellige former (flytende, pulver, tyktflytende masse, stenger, blokker, støpte stykker, figurer o.l.) og omsettes til eller brukes i husholdninger, institusjoner eller industri.

Andre produkter som skal betraktes som vaske- og rengjøringsmidler, er:

 • vaskehjelpemiddel beregnet på bløtlegging
  (forvask), skylling eller bleking av klær, lintøy o.l.
 • tøymykner beregnet på å forandre tekstilers
  berøringsegenskaper i prosesser som supplerer
  tøyvask
 • rengjøringsmiddel beregnet på allrengjøring i husholdningen og/eller annen rengjøring av flater (f.eks. materialer, produkter, maskiner, mekaniske innretninger, transportmidler og tilhørende utstyr, instrumenter, apparater o.l.)
 • andre rengjørings- og vaskemidler beregnet på all annen vasking og rengjøring

Unntak

 • Produkter som forutsetter en allerede rengjort flate (for eksempel bonevoks, bilvoks, skumdempende midler til profesjonelle oppvaskmaskinger og desinfeksjonsspray).
 • Såpe, sjampo og andre produkter til personlig pleie reguleres av kosmetikkforskriften.

Dersom et vaske- eller rengjøringsmiddel markedsføres med at det har en desinfiserende effekt, er det biocidregelverket som gjelder. 

Krav til innhold av fosfor

Det er satt grenser for hvor mye fosfor vaske- og rengjøringsmidler kan inneholde.

Krav til nedbrytbarhet

Overflateaktive stoffer (tensider) i vaske- og rengjøringsmidler skal være biologisk nedbrytbare.

Nedbrytbarhet og testing av tensider skal dokumenteres av produsenten. Importører skal få dokumentasjon fra produsenten på forespørsel.

Andre regelverk

Vær oppmerksom på at også andre reguleringer for kjemikalier kan gjelde for vaske– og rengjøringsmidler.

Sjekk krav til merking og sikkerhetsdatablad

Du må se til at vaske- og rengjøringsmiddelet er merket riktig i henhold til kravene i Vaskemiddelforordningens vedlegg VII, og i regelverket om klassifisering og merking av farlige kjemikalier.

Krav til merking og informasjon

All merking og informasjon må være på norsk. 

Endre innhold, navn, etikett eller emballasje?

Hvis du endrer innhold i vaske- og rengjøringsmiddelet, påfører det eget navn, endrer etiketten og/eller overfører det til annen emballasje, anses du som produsent og har flere plikter.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid