Ansvar

Når du skal importere, produsere eller distribuere EE-produkter til Norge må du sørge for å forebygge og begrense helse- eller miljøskade av produktene. Du må vite hva produktene inneholder, og sørge for informasjon om sikker bruk.​

Dette ansvaret er lovfestet i blant annet aktsomhetsplikten i produktkontrolloven.​

​På våre nettsider finner du krav og informasjon som gjelder miljøregelverket. I tillegg kommer det krav fra andre myndigheter, som for eksempel Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).​

Roller

Det er ulike krav avhengig av hvor du importerer fra.

Dersom du kjøper varer fra virksomheter innenfor EU/EØS-området, blir du ikke regnet som importør til Norge, men som distributør.

Dersom du importerer leker fra andre områder (for eksempel Kina eller USA), er du ansett som importør til EU/EØS - inkludert Norge.

Vær oppmerksom på at du har de samme pliktene som en produsent dersom du:

  • selger produktene du har importert under eget navn eller varemerke
  • endrer på et leketøy som allerede finnes på markedet, på en slik måte at det påvirker produktets samsvar med gjeldende krav

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid