Samsvarserklæring

Alle EE-produkter som importeres skal ha en samsvarserklæring (Declaration of Conformity (DoC)). Denne erklæringen skal være på norsk eller engelsk, skal fastslå at produktet overholder fastsatte krav, og skal oppdateres ved endringer i regelverket.

Som importør til EU/EØS er det ditt ansvar at en slik erklæring følger produktet, og du skal oppbevare kopi av samsvarserklæringen i ti år etter at produktet er omsatt første gang på EØS-markedet.

Teknisk dokumentasjon

Det skal være utarbeidet teknisk dokumentasjon på norsk for alle EE-produkter som importeres. Eksempel på dokumentasjon kan være testrapporter, sikkerhetsvurderinger og eventuelle sikkerhetsdatablad.

Produsenten skal utarbeide dokumentasjonen, og som importør til EU/EØS skal du sikre at den kan gjøres tilgjengelig for Miljødirektoratet i ti år etter at produktet er omsatt for første gang på EØS-markedet.

Informasjon om leverandørkjeden

Du skal på oppfordring fra Miljødirektoratet kunne vise hvilke virksomheter du har kjøpt EE-produkter av, og hvilke virksomheter du selger til. Informasjonen skal være tilgjengelig i ti år.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid