CE-merket

Alle EE-produkter som importeres skal være CE-merket. Det er produsenten som setter dette merket på alle produkter. Som importør har du ikke anledning til å sette på CE-merket med mindre produsenten gir deg fullmakt til det.

CE-merket skal være synlig, lett leselig og det skal ikke kunne fjernes. På veldig små produkter kan CE-merket angis på emballasje eller informasjon som følger med.

Som importør er det ditt ansvar å kontrollere at produktet har korrekt CE-merking.

CE-merket: Dersom CE-merkingen blir forminsket eller forstørret, skal størrelsesforholdet slik det framgår av figuren overholdes.

Dersom CE-merkingen blir forminsket eller forstørret, skal størrelsesforholdet slik det framgår av figuren overholdes.

Avfallsbeholder

Alle EE-produkter skal være merket med en overkrysset avfallsbeholder. På veldig små produkter kan merket settes på emballasjen, men normalt skal selve produktet merkes.

Som importør har du ansvaret for å kontrollere at produktet er merket.

Avfallsbeholder-merke som er overkrysset

Streken under avfallsbeholderen kan erstattes av datomerking. Datomerkingen skal enten være åååå.mm.dd eller datokode.

Sporbarhet

Alle EE-produkter skal være merket med identifikasjon, slik at de er sporbare. Dette kan være i form av typenummer, serienummer, modellnummer eller annen identifikasjonsmerking.

På veldig små produkter kan merkingen angis på informasjon eller emballasje som følger produktet.

Det er produsenten som setter dette merket på alle produkter, og som importør har du ansvaret for å kontrollere at dette er gjort.

Navn og postadresse

Som produsent og importør skal du utstyre produktet med ditt navn og din postadresse. Dersom du bare er importør må du i tillegg kontrollere at produsenten har merket produktet med sitt navn og postadresse.

Et varemerke kan benyttes i stedet for produsentens navn. På veldig små produkter kan merkingen angis på informasjon eller emballasje som følger produktet.

Internettadresse er tilleggsinformasjon, men er ikke tilstrekkelig som kontaktadresse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid