Dersom du som importør eller distributør får kjennskap til at et produkt utgjør en uakseptabel risiko for helse, miljø eller sikkerhet må du umiddelbart stoppe salget.

Deretter skal du informere myndighetene via nettstedet Farligeprodukter.no.

Dersom det er nødvendig har du også ansvar for å kalle produktet tilbake.

Produsenter og importører skal føre register over EE-produkter som ikke er i samsvar med regelverket og over tilbakekalte produkter.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid