Ansvar

Som importør til Norge og/eller produsent av leker skal du sørge for å forebygge og begrense helseskade eller miljøforstyrrelse fra det du produserer, importerer eller distribuerer. 

Som produsent eller importør av slike produkter til Norge må dere vite hvilke kjemiske stoffer de inneholder, og sørge for informasjon om sikker bruk.

Dette ansvaret er lovfestet i blant annet aktsomhetsplikten i produktkontrolloven § 3.

På våre nettsider finner du krav og informasjon som gjelder kjemiske, hygieniske og støyende egenskaper til leker.

Det stilles også krav til for eksempel fysiske og mekaniske egenskaper. Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) veileder på de delene av leketøyregelverket.

Roller

Det er ulike krav avhengig av hvor du importerer fra.

Dersom du kjøper varer fra virksomheter innenfor EU/EØS-området, blir du ikke regnet som importør til Norge, men som distributør.

Dersom du importerer leker fra andre områder (for eksempel Kina eller USA), er du ansett som importør til EU/EØS - inkludert Norge.

Vær oppmerksom på at du har de samme pliktene som en produsent dersom du:

  • selger produktene du har importert under eget navn eller varemerke
  • endrer på et leketøy som allerede finnes på markedet, på en slik måte at det påvirker produktets samsvar med gjeldende krav

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid