Det er flere stoffer som er strengt regulert i leker. Dette er fordi stoffene kan føre til skade på mennesker og miljø. 

Leketøyforskriften setter særskilte sikkerhetskrav for kjemiske egenskaper. Nye stoffer og grenseverdier blir inkludert fortløpende.

Det stilles blant annet spesifikke krav for:

  • leker til barn under 3 år eller leker som er beregnet på å puttes i munnen
  • utlekking av stoffer, hovedsakelig metaller, fra ulike leketøysmaterialer
  • duftallergener
  • innhold av kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske stoffer
  • migrasjon av nitrosaminer og nitroserbare stoffer, som er kreftfremkallende stoffer

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid