En rekke stoffer er underlagt begrensninger eller er helt forbudt å bruke i produkter fordi de utgjør en alvorlig risiko for helse og/eller miljø i kretsløpet, fra produksjon til gjenvinning.

Helse- og miljøskadelige stoffer

Det er hovedsakelig fem ulike type krav du skal forholde deg til:

Slik kan du sørge for at du etterlever regelverket når det gjelder regulerte stoffer

Eksempler på forbudte eller regulerte stoffer i produkter

Noen stoffer er forbudt å bruke, andre er strengt regulert (tillatt under en viss konsentrasjon eller grenseverdi).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid