Tilbakekall produkt

Dersom du får kjennskap til at et produkt du selger utgjør en uakseptabel risiko for helse, miljø eller sikkerhet må du umiddelbart stoppe salget. ​

​Deretter skal du informere myndighetene.

​Dersom det er nødvendig har du også ansvar for å kalle produktet tilbake.​

 

 

Verktøy

EU har publisert en veileder for å hjelpe bedrifter å forstå og etterleve regelverket.

Scip-databasen

Sjekk produkter som inneholder SVHC-stoffer og som har blitt meldt inn i SCIP-databasen.

Sjekk om produkter du tenker å kjøpe eller selge har blitt trukket av markedet

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid