Ansvar

Som produsent, importør og/eller distributør av smykker skal du sørge for å forebygge og begrense helseskade eller miljøforstyrrelse fra det du produserer, importerer eller distribuerer. ​

Som produsent eller importør til Norge av smykker må du vite hva de inneholder, og sørge for at informasjon er tilgjengelig ved behov.​

​Dette ansvaret er lovfestet i blant annet aktsomhetsplikten (produktkontrolloven § 3).​

På våre nettsider finner du krav og informasjon som gjelder miljøregelverket. ​

Roller

Dersom du importerer smykker til Norge er du importør, uavhengig av hvor du kjøper fra. ​

​Dersom du kjøper smykker fra virksomheter i Norge, har du rollen som distributør.​

​Dersom du produserer smykker i Norge, gjelder de samme reglene som for importører.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid