Det er flere stoffer som er forbudt i smykker. ​

Eksempler på forbudte stoffer i smykker: ​

  • nikkel (Reach vedlegg 17, post 27)
  • bly og blyforbindelser (Reach vedlegg 17, post 63)​
  • kadmium (Reach vedlegg 17, post 23)​
  • kvikksølv (produktforskriften § 2-3)​
  • PAHer i plast/gummi (Reach vedlegg 17, post 50)​
  • seksverdig krom i lær (Reach, vedlegg 17, post 23)​
  • ftalater i plast (Reach vedlegg 17, postene 51 og 52)​
  • azofargestoffer og CMR-stoffer i tekstiler (Reach vedlegg 17, postene 43 og 72)​

​Hva som er forbudt kan du først og fremst finne i kjemikalieregelverket Reach (vedlegg 17) og produktforskriften. Her finner du opplysninger om hvilke stoffer dette gjelder og i hvilke materialer de er forbudt. ​

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid