Systemer og rutiner

Virksomheter som produserer, importerer eller distribuerer produkter må ha innført internkontroll.

Internkontrollen er systemer og rutiner for det arbeidet som utføres. Den hjelper deg til å unngå feil, og sikrer at eventuelle problemer kan fanges opp og rettes.

Omfanget tilpasses det arbeidet som utføres, og noe skal være skriftlig. Kravene er nærmere beskrevet i internkontrollforskriften § 5.

Sammen med blant andre DSB og NSO har Miljødirektoratet laget en egen veileder for importører og produsenter av forbrukerprodukter.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid