Dersom du får kjennskap til at et produkt du selger ikke overholder gjeldende krav til helse, miljø eller sikkerhet må du umiddelbart stoppe salget. ​

Deretter skal du informere myndighetene via nettstedet Farligeprodukter.no.

​Dersom det er nødvendig har du også ansvar for å kalle produktet tilbake.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid