Hvis du kjøper et kjemikalie i Norge og selger dette videre med en annen etikett eller under et annet handelsnavn, må du deklarere dette selvstendig. Mengden føres i feltet "navnebyttet" ved årlig rapportering av mengder. Informasjonen skal sendes til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret. Deklareringen gjør du via Altinn.

Forberedelser før deklarering

Årlig mengderapportering

Innen 15. mars hvert år må virksomhetene rapportere til Miljødirektoratet om hvor mye de har importert og produsert av det deklareringspliktige kjemikaliet i året som gikk. Rapporteringen av årlig mengde i tonn gjør du i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Gebyr

Du må betale et kontrollgebyr til Staten for dine deklareringspliktige kjemikalier. Opplysningene om de deklarerte kjemikaliene brukes som grunnlag for myndighetenes tilsyn med farlige kjemikalier.

Kjemikalier som tilfredsstiller krav om gruppedeklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må du gi Miljødirektoratet beskjed om at det er tilnærmet samme kjemikalie og at du ønsker gebyrfritak. Det kan du gjøre ved å lage en gebyrfritaksgruppe i elektronisk kjemikaliedeklarering.

Kjemikalier som bare er klassifisert på grunnlag av brannfarlige, eksplosive eller oksiderende egenskaper, får ikke gebyr.

Biocidprodukter som det skal betales årsgebyr for etter biocidforskriften, skal ikke ha kjemikaliegebyr. Du må selv legge inn godkjenningsnummeret til biocidet for å få gebyrfritak for disse. 

Det er ikke gebyr for kjemikalier som registreres som produkt i produkt.

Du må sikre at opplysninger om virksomheten din er riktig registrert.

Logg på Kjemikaliedeklarering

Når du har fått tildelt riktige rettigheter kan du logge deg inn i løsningen for å deklarere kjemikaliene dine.

Nå kan du opprette nye deklarasjoner, endre deklarasjoner, sende inn årsoppdateringer osv.

Noen ganger opplever brukere at det oppstår problemer med innlogging til løsningen.

Hvis du opplever dette, forsøk gjerne

  • å fjerne cookies
  • åpne lenke i nytt InPrivate-vindu i nettleseren.

Andre kan deklarere for deg

Plikten til å deklarere ligger hos den norske virksomheten, men selve deklareringsarbeidet kan overføres til en annen virksomhet, for eksempel en konsulent, agent eller produsent, i Norge eller et annet land. Dette gjelder også dersom det er aktuelt at produsenten bare sender inn sammensetningsopplysningene.

Tilgang for konsulenter

Konsulenter som utfører deklareringsoppgaven for en virksomhet med norsk organisasjonsnummer, kan få konsulenttilgang fra oppdragsgiver til Kjemikaliedeklarering til produktregisteret. Oppdragsgiver tildeler tilgang i Altinn.

Tilgang for utenlandske borgere

Utenlandske borgere kan gis tilgang gjennom tilgangstyringen i Altinn hvis de har et D-nummer. Det er også mulighet for tilgang for personer som ikke har D-nummer, men da må Miljødirektoratet kontaktes først.

Virksomheten som tar på seg deklareringsarbeidet, plikter å utføre arbeidet i samsvar med kravene i det norske regelverket. Myndighetene vil rette ansvaret mot den norske importøren.

Den som utfører deklareringsarbeidet må være en virksomhet enten i Norge eller innenfor EU, EØS eller EFTA.

Innlogging for utenlandske virksomheter

For utenlandske deklaranter finnes det en alternativ innloggingsløsning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid