Regelverkene for Reach og klassifisering og merking av farlige kjemikliaer (CLP) gjelder også for nanomaterialer, på samme måte som for andre stoffer.

Nanomaterialer reguleres også under mange andre regelverk som arbeidsmiljøregelverket og i produkter som biocider, legemidler, plantevernmidler, fõrvarer, kosmetikk, matkontaktmaterialer.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid