Stoffer som er oppført på Reach vedlegg XVII (restriksjoner og forbud) har uakseptabel risiko for mennesker og/eller miljø. Disse stoffene er enten helt eller delvis forbudt å produsere, importere, omsette og/eller bruke. Det er ikke mulig å søke om godkjenning eller dispensasjon fra denne delen av regelverket, med noen få unntak.

Sjekk om din bruk av stoffet er lovlig

  1. Sjekk i Reach vedlegg XVII hvilken post ditt stoff er omtalt i
  2. Vurder om det er tillatt å produsere, importere, omsette eller bruke stoffet til det du planlegger

Hvis du har spørsmål knyttet til disse stoffene, må du sjekke veiledning til disse postene hos Echa.

Vær oppmerksom på at stoffet kan også være regulert i REACH vedlegg XIV

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid