Dersom du får treff på et stoff i Kjemikaliesøk kan det medføre plikt om informasjon, krav til autorisasjon før bruk, utfasing eller substitusjon.

Stoffet kan også være forbudt å bruke, eller det kan være begrensninger for bruk innen visse bruksområder og utslipp.

I tillegg er stoffene på den norske prioritetslista inkludert. I noen tilfeller innebærer oppføring på en liste at arbeid er i gang for å regulere stoffet.

Innholdet i Kjemikaliesøk er begrenset til den informasjonen som finnes om stoffene i de ulike regelverkene. 

Noen stoffer forekommer kun som enkeltstoffer, mens andre kun forekommer som stoffgrupper.

Ved søk på et spesifikt EC- eller CAS-nummer kan det derfor hende at man ikke får treff fordi det aktuelle regelverket omfatter en stoffgruppe som ikke er angitt med EC- eller CAS-nummer.

Enkelte stoffer er heller ikke oppført med CAS- eller EC-nummer, derfor bør man også prøve å søke med stoffnavn.

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen Kjemikaliesøk gir kun må oppfattes som rådgivende og at det er det enkelte regelverket som er juridisk bindende.

Søk i det enkelte regelverk

Nedenfor kan du lese om de enkelte regelverkene og få informasjon om stoffene som er omfattet. Merk at i Kjemikaliesøk er totalt antall treff i hver liste/regelverk oppgitt i antall enkeltstoffer og ikke antall stoffgrupper.

Søk i Echas kjemikaliedatabase

I EUs Chemicals Legislation Finder (Euclef) finnes søkbar oversikt over EUs kjemikalieregelverk.