Dersom du får treff på et stoff i Kjemikaliesøk kan det medføre plikt om informasjon, krav til autorisasjon før bruk, utfasing eller substitusjon.

Stoffet kan også være forbudt å bruke, eller det kan være begrensninger for bruk innen visse bruksområder og utslipp. 

I tillegg er stoffene på den norske prioritetslista inkludert. I noen tilfeller innebærer oppføring på en liste at arbeid er i gang for å regulere stoffet.

Innholdet i Kjemikaliesøk er begrenset til den informasjonen som finnes om stoffene i de ulike regelverkene. 

Noen stoffer forekommer kun som enkeltstoffer, mens andre kun forekommer som stoffgrupper.

Ved søk på et spesifikt EC- eller CAS-nummer kan det derfor hende at man ikke får treff fordi det aktuelle regelverket omfatter en stoffgruppe som ikke er angitt med EC- eller CAS-nummer.

Enkelte stoffer er heller ikke oppført med CAS- eller EC-nummer, derfor bør man også prøve å søke med stoffnavn.

Dersom du søker etter kjemikalier i tatoveringsblekk og permanent sminke (vedlegg XVII, post 75) vil kun noen av de stoffene som er regulert gi treff. For mer informasjon se vår temaside: 

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i Kjemikaliesøk kun må oppfattes som rådgivende og at det er det enkelte regelverket som er juridisk bindende.

Nedenfor kan du lese om de enkelte regelverkene og få informasjon om stoffene som er omfattet. Merk at i Kjemikaliesøk er totalt antall treff i hver liste/regelverk oppgitt i antall enkeltstoffer og ikke antall stoffgrupper.

Godkjente biocidprodukter i Norge

Oversikt over som er godkjent av Miljødirektoratet.

Søk i Echas kjemikaliedatabase

I EUs Chemicals Legislation Finder (Euclef) finnes søkbar oversikt over EUs kjemikalieregelverk.