Miljødirektoratet har samlet spørsmål og svar som omhandler regelverket for bruk av biocidet kreosot og kreosotbehandlete materialer. Svarene bygger på Miljødirektoratets tolkning av regelverket.