100 stoffer skal evalueres

Echa har nylig vedtatt oppdatert Community rolling action plan (CoRAP) for stoffevaluering for perioden 2019-2021.

Publisert 29.03.2019

Med dette starter evalueringen av stoffene listet for 2019. I alt 100 stoffer skal evalueres av nasjonale kjemikaliemyndigheter i EU/EØS i denne treårsperioden. Norge har ansvar for evaluering av to stoffer i 2020. Registranter av stoffene listet i CoRAP oppfordres til å holde registreringene sine oppdaterte.

Etter at industrien har registrert et stoff i Reach, kan det bli gjenstand for en eller flere evalueringsprosesser, hvorav stoffevaluering er en.

Community rolling action plan (Corap) er en treårig handlingsplan over stoffer som skal evalueres og som oppdateres en gang i året.

Evaluering av disse stoffene er de nasjonale kjemikaliemyndighetene i EU/EØS sitt ansvar.

Ved stoffevaluering avklares om et stoff representerer en mulig risiko for helse eller miljø. I denne prosessen kan ytterligere informasjon og nye tester kreves fra registranten for å avklare om det er risiko.

Les mer: