Autorisasjon under Reach for diglyme

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til to søkere for begrenset bruk av dette stoffet. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 25.06.2019

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

Stoff

Virksomhet

Om søknaden på undefineds nettside

bis(2-metoksyetyl)ether (diglyme)

Life Technologies AS

Detaljer

bis(2-metoksyetyl)ether (diglyme)

Roche Diagnostics GmbH

Detaljer

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.