Autorisasjon for diglyme, to kromater og kromtrioksid

EU-kommisjonen har gitt autorisasjon under Reach til seks søkere for begrenset bruk av stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 21.08.2019

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

Stoff

Virksomhet

Om søknaden på Echas nettsted

Diglyme (bis(2-metoksyetyl)eter)

PMC ISOCHEM

Detaljer

Pentasinkkromat oktahydroksid

Indestructible Paint Ltd.

Detaljer bruk 1 bruk 2

Kromtrioksid

ZF Friedrichshafen AG

Detaljer

Ammoniumdikromat

BAE Systems (Operations) Limited

Qioptiq Ltd

Detaljer

 

Display Technologies Limited

Detaljer

Stoffer på Reach vedlegg XIV skal substitueres, og er forbudt å bruke etter en såkalt utløpsdato med mindre særskilt autorisasjon er gitt til virksomheter. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Kravet om autorisasjon gjelder uavhengig av mengden stoff og gjelder for hvert bruksområde for stoffene.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon: