Autorisasjon for natriumdikromat, arsensyre og diglyme

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til fem søkere for begrenset bruk av disse stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 08.08.2019

Vedtaket om autorisasjon under Reach gjelder:

Stoff

Virksomhet

Om søknaden på Echas nettside

Natriumdikromat

Hapoc GmbH & Co KG

Detaljer (avslag)

Arsensyre

Circut Foil Luxembourg SARL

Detaljer

Diglyme [bis(2-metoksyetyl)eter]

N.V. Ajinomoto OmniChem S.A.

Detaljer

Natriumdikromat

1. H&R Őlwerke Schindler GmbH

2. H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH

Detaljer

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.