Echa-webinar om forslag til forbud mot mikroplast

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa har utarbeidet forslag til forbud mot mikroplast og inviterer til informasjonsmøte om forslaget og om den kommende offentlige høringen.

Publisert 18.03.2019

Informasjonsmøtet arrangeres som et webinar 3. april. Målgruppen er enhver som er direkte eller indirekte berørt av det foreslåtte forbudet.

Echa: Mer informasjon og påmelding

Echa to consider restrictions on the use of oxo-plastics and microplastics